Supershowdown presents Yokkao

Supershowdown presents #Yokkao

15 October 2017

Supershowdown are again bringing Yokkao to the UK

The Fights

Harrison v Burmester Superlek v Shaw Pringle v Brown Smith v Thompson Craven v Crozier Haslam v Laws Watson v Pongsiri Haggerty v Kiatphontip Watson v Petchyindee Pirnie v Lingren Knutsson Whittle v Kennedy Shaw v McCormack
Supershowdown