Supershowdown presents Yokkao

Supershowdown presents #Yokkao

10 March 2018

Supershowdown are again bringing Yokkao to the UK

The fights

Ditcheva v Brady McLachlan v Haggerty Estlick v Hill Kennedy v Singdam Whittle v Coakley Pirnie v Perugini Karpowicz v Kiatphontip Brown v Mcnab Totty v Hughes
Supershowdown