Supershowdown presents Yokkao

Supershowdown presents #Yokkao

13 October 2018

Supershowdown are again bringing Yokkao to the UK

Tickets

The fights

Harrison v Rambo Kennedy v Coakley Bendon v Abdurahman Craven v Purdy Pirnie v Fall Smith v Forrest Superlek v Haggerty
Supershowdown